Pam Cwt Tatws?

Hen adeilad cerrig hynafol gyda thô sinc ydi’r Cwt sydd wedi ei leoli ger traeth hir tywodlyd Towyn yn Nhudweiliog,Penrhyn Llŷn. Mi ‘ryda ni ar agor bob dydd Iau, Gwener, Sadwrn a Sul, ond os yda chi ffansi dod draw rhyw ddiwrnod arall neu gyda’r nos mae croeso ichi roi galwad ffôn inni.

Ein nôd ydi cynnig y gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid, a gobeithio y bydd ein dewis ni yn eich plesio chi.