Cyllyll Caws a Menyn

£29.95

Dwy gyllell bres wedi eu gwneud â llaw, un ar gyfer menyn a’r llall i dorri caws. Mae nhw’n dod mewn bocs trwsiadus. Hyd: 17 a 21 cm.

Mewn stoc