Bornn – Mwg Glas

£15.00

Mwg enamel mawr wedi ei gynllunio a’i wneud â llaw.
Addas i’r popdy, rhewgell a’r peiriant golchi llestri.