O’r Newydd


Croeso i Cwt Tatws

Mae ein casgliad yn cynnig amrywiaeth eang ac eclectig o anrhegion, addurniadau, gemwaith a dodrefn a’r cwbl wedi ei ddethol yn ofalus o Gymru, Ewrop a thu hwnt. Gobeithio y bydd ein dewis ni yn eich plesio chi.

Dewch ohyd i’r siop ger y traeth yn Nhudweiliog, Gogledd Cymru – mae ar agor bob dydd rhwng 10yb tan 5yp.

O’r newydd …