01758 770600

Caffi Tatws

Mae Caffi Tatws yn le gwerth chweil i gael paned, cinio ysgafn neu dê prynhawn. 

AMSEROEDD AGOR Y GAEAF*

Ar agor bob dydd 
10yb tan 5yh

 

 

Mae’r Caffi yn cynnig bwydlen sydd yn amrywio gyda’r tymhorau, ac un sydd yn sicr o dynu dŵr o ddannedd unrhyw un. Eisteddwch ger y lle tân braf neu allan ar y teras i fwynhau golygfa hyfryd o arfordir Llŷn.

Dowch draw fel yr da chi, i fwynhau Croeso Cynnes Cymreig.

No products in the cart.