Caffi Tatws

Mae Caffi Tatws yn le gwerth chweil i gael paned, cinio ysgafn neu dê prynhawn. 

AMSEROEDD AGOR Y GAEAF*

Dydd Mercher – Dydd Sul  
10yb tan 5yh

* Mae Caffi Tatws ar gau ar hyn o bryd ond edrychwn ymlaen i’ch croesawu nol eto yn fuan. 

Mae’r Caffi yn cynnig bwydlen sydd yn amrywio gyda’r tymhorau, ac un sydd yn sicr o dynu dŵr o ddannedd unrhyw un. Eisteddwch ger y lle tân braf neu allan ar y teras i fwynhau golygfa hyfryd o arfordir Llŷn. Dowch draw fel yr da chi, i fwynhau Croeso Cynnes Cymreig.

No products in the cart.