Y Siop

“Mae siopa yn cwt Tatws yn gwneud imi deimlo’n hapus iawn!”

Daw ein cynnyrch o bob cwr o’r byd ac rydym yn ymfalchïo yn ein casgliad sy’n tyfu o hyd.
I’r rhai sydd eisiau taith draw i’n gweld, rydyn ni yn Tudweiliog, ger Pwllheli, Gogledd Cymru ac mae’r drysau’n agor am 10am tan 5:00 y rhan fwyaf o ddyddiau (gweler yr oriau agor isod) Mae ein siop ar-lein ar agor 24/7 ac rydyn ni ychwanegu cynhyrchion newydd a chyffrous yn ddyddiol