01758 770600

Y Siop

Mi ryda ni’n teithio yn bell ac agos i ddod o hyd i gasgliadau gwreiddiol an unigryw

Ryda ni’n hynod o falch bod ‘na bron i hanner cant o wneuthurwyr o Gymru yn dangos eu gwaith yn Cwt Tatws. Mae’r siop ger y traeth yn Nhudweiliog, ym Mhen Llŷn, ac mae’r drysau’n agor am 10am tan 5:00 y rhan fwyaf o ddyddiau (gweler yr oriau agor isod) Mae ein siop ar-lein ar agor 24/7 ac mae ‘na bethau newydd yn cael eu rhoi arni bob dydd. 

No products in the cart.